egen sida

Pris:
800 kr/månad i det ingår uppgifter (max 2 uppgift per vecka en enklare en svårare) 2 samtal via facetime och 2 reaktioner på uppgifterna per vecka.

Kolla din sida.