VERSALER

Distans kurs.

Kursen riktar sig till kaligraficirkeln och görs via zoom eller liknande digital media. För deltagarna kommer att finnas för kursen dedikerad sida på Quadratas hemsida.

På hemsidan hittar ni förlagor instruktionsfilm/filmer, inspirations material i form av bildspel bokrekommendationer etc. Sidans innehåll byggs på under tiden.

Det finns möjlighet att få dedikerad utrymme på Dropbox dit ni kan lägga bilder på jobb/uppgifter ni gör och jag lägger svar och reflektioner. Jag kommer att maila ut länken till det.
Jag kommer även kunna ha enskilda zoom-möten med er om det behövs.

Material:
Blyerts penna, smala stift ca 0.,5–1,5 mm breda (Mitchell eller Leonard brädd 4, 5, 3, )
Färg av egen val. Bra papper för skiss och original. (Dahler layout papper, Fabriano eller Canson teckningspapper) eller det ni tycker om.

Kursens uppbyggnad:
· Genomgång om versalers utmaningar.
· Uppgifter som vi går igenom. Ni mailar mig bild på era arbeten och jag tycker till, ger råd etc.
· Vi går igenom olika tiders sätt att arbeta med versaler.
· Kombinera versaler med annan text.
· Seriffer och versaler
· Versalvarianter

Första uppgiften:
1 Bestäm formen på dina bokstäver (skriv ner)
Skriv alla bokstäver med den form du har bestämt.
(ni kan dela upp alfabetet i grupper som HAVNTU XYZ eller ta Quick brown fox ramsan.
Kanske båda för att förenkla, det är nog med saker man ska tänka på)

pdf-förlaga att ladda ner nr1

Skelett former förlaga pdf>>

Uppgift 2
Skriv gärna en mening försök att vara så jämn som möjligt och tänk även på spärrning.
Gör gärna ett ord, skylt för landet, eller namnskylt. Tänk på spärrning linje och bokstavs brädden. Bokstavshöjd ca 10 cm.

Uppgift3
Välj minst två ord i normal längd.
Skriv dem i minst 6 olika tjocklek, från tjock, tjockare, tjockast till smal, smalare, smalast. Bokstavshöjd ca 2 cm.

Föredrag1>>
Föredrag2<<

Uppgift 4
Välj ett versal och tillhörande seriffer.
Du behöver inte välja den svåraste men skriv gärna ner hur fet bokstavens tjockaste, smalaste linje blir, O-formen, diagonalen. Välj även vilken serif du vill göra. hur ser det övre och den nedre serifen ut. gör de mindre än du tror för de kan lätt ta över hela intrycket.
Skriv ”Quick brown fox…” eller motsvarande ramsa med bokstäverna.
 Skriv även gärna siffror. Här nedan hittar ni förlagan till det.

siffror >>

Uppgift 5
A/ Gör skylten du jobbade med tidigare färdig. Tänk på vad du ska skriva, blästra/hugga i/på.
Orignal storlek om papperet inte räcker klistra ihop flera

B/ Skriv en text ca 4 rader med kursiv eller annan stil. Välj rubrik eller lyft ut ett/eller flera ord i texten som skrivs med versaler. Löptexten ska kombineras med versaler. Tänk på att kontraster.