D E S I G N

BROSCHYRER        BÖCKER        LOGOTYPER        WEBB

Grafisk design när den är som bäst är inte bara vacker, den lyfter också fram och förstärker de budskap som vi vill förmedla. Detta gäller oavsett om texten publiceras tryckt på papper eller elektroniskt media. Grafisk design är ett verktyg som anpassas för varje produkt och varje budskap.

Quadrata erbjuder formgivning nya eller redesign på logotyper, designprogram, foldrar broschyrer, årsredovisningar,  böcker eller webbsidor.

Genom design kan vi göra er målgrupp medveten om vad ni kan erbjuda och stärker kommunikation till dem.