I L L U S T R A T I O N

  • Illustration, Aralsjön

En bild säger mer än tusen ord får vi ofta höra. I vår bransch handlar det dock oftast om att ord och bild ska samverka och komplettera varandra. Med hjälp av bilden kan texten få en belysande kommentar; åskådliggöra det väsentliga i en frågeställning eller finna en symbol kräver de specifika kunskaper som en illustratör besitter. Det kan ofta vara illustrationen som avgör genomslagskraften i ett budskap.