K U R S E R

  • kalligrafikurser, verktyg

KALLIGRAFIKURS PÅ DISTANS
Är du hemma och kan inte/vill inte gå ut och gå på kurs.
Lär dig kalligrafi hemifrån på distans.
Du kan får privatundervisning genom nätet.
Start: 15 september 2020

Introduktion-, fortsättning- och
inspirationskurs till kalligrafi.
27-29 november 2020,
två- eller tredagskurs genom Kalligrafiakademien
Kursen är flyttad till januari 2021 pga. FHM rekomendationer

Bokbindnings kurs – Mjukpärmsbindning
(Limp paper binding)
Kursen är flyttad till januari 2021 pga. FHM rekomendationer