K U R S E R

Introduktion-, fortsättning- och
inspirationskurs till kalligrafi.
23–25 november 2016, två- eller tredagskurs genom Kalligrafiakademien

Du kan gå två eller tre dagar det vill säga du kan gå lördag och söndag eller fredag, lördag och söndag.
Anmäl dig och läs mer på vår hemsida: www.kalligrafiakademien.se