K U R S E R

  • kalligrafikurser, verktyg

KALLIGRAFIKURS PÅ DISTANS
Är du hemma och kan inte/vill inte gå ut och gå på kurs.
Lär dig kalligrafi hemifrån på distans.
Du kan får privatundervisning genom nätet.

Nybörjarkurs på distans start 16 mars 2021, kl. 18–19

Fortsättningskurs, cancellaresca start 10 mars 2021 kl. 19.30-20.30
Fortsättningskurs, versaler start 18 mars 2021, 19.30-20.30
Fortsättningskurs i kalligrafi start 16 mars kl.19–20

Introduktion-, fortsättning- och
inspirationskurs till kalligrafi.
23-25 april 2021
två- eller tredagskurs genom Kalligrafiakademien

Bokbindnings kurs – Mjukpärmsbindning
Kursen är flyttad till 10–11 april 2021