Kalligrafikurs

  • kalligrafikurser, verktyg
 

Introduktion-, fortsättning- och inspirationskurs till kalligrafi.
två- eller tredagskurs genom Kalligrafiakademien
3–5 december 2021
25–27 mars 2022
25–27 november 2022

Du kan gå två eller tre
dagar det vill säga du kan gå lördag och söndag eller fredag, lördag och söndag.

Läs mer och anmäl dig:
www.kalligrafiakademien.se