Kalligrafikurs

  • kalligrafikurser, verktyg
 

Introduktion-, fortsättning- och inspirationskurs till kalligrafi.
28–30 augusti 2020, två- eller tredagskurs genom Kalligrafiakademien

Du kan gå två eller tre
dagar det vill säga du kan gå lördag och söndag eller fredag, lördag och söndag.

Läs mer och anmäl dig:
www.kalligrafiakademien.se