Kalligrafikurs

  • kalligrafikurser, verktyg
 

Introduktion-, fortsättning- och inspirationskurs till kalligrafi.
två- eller tredagskurs genom Kalligrafiakademien
24–26 september 2021

Du kan gå två eller tre
dagar det vill säga du kan gå lördag och söndag eller fredag, lördag och söndag.

Läs mer och anmäl dig:
www.kalligrafiakademien.se