Kalligrafikurs

Introduktion-, fortsättning- och inspirationskurs till kalligrafi.
26–28 april 2019, två- eller tredagskurs genom Kalligrafiakademien

Du kan gå två eller tre dagar det vill säga du kan gå lördag och söndag eller fredag, lördag och söndag.
Anmäl dig och läs mer: www.kalligrafiakademien.se