Kunder

  • kalligrafikurser, verktyg

MEDARBETARE        LÄNKAR

Exempel på nuvarande och tidigare uppdragsgivare:
• Akupunkturakademien
• Apotekatsociteten
• Anders Wall Stiftelse
• Micael Bindefeld AB
• DDB Stockholm
• Destination Roslagen
• Drottninghusgränd Evenemang & Inredning AB
• Norstedts Förlagsgrupp AB
• Haga Musikproduktion
• Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
• Karolinska Institutet
• Karolinska Institutet Science Park
• Kungl. Vetenskapsakademien
• Kungl. Musikaliska Akademien
• Kungl. Akademien för de fria konsterna
• Lightflow Production AB
• Läkemedelsakademien
• Länsstyrelsen i Stockholms län
• Nacka Kommun
• Naturvatten
• Naturarvet
• Nordiska Museet
• Norrtälje Kommun
• Planeta Design
• Roder Stockholm
• Rhenman & Partners Asset Management AB
• Stockholm International Water Institute (SIWI)
• Svenskt Näringsliv
• Svenskt Tenn
• Sveriges Riksdag
• Utvecklingcentrum för Vatten
• Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC)