Kalligrafikurser nybörjar- eller fortsättningskurs

Välkommen till Kalligrafikurser på distans som börjar på slutet av januari och början av februari.
Har du gått på kalligrafikurs hos mig eller hos kalligrafiakademien eller motsvarande kan du välja fortsättningskurs och fördjupa din kunskaper.

läs mer på 

Välkommen!