O M  Q U A D R A T A

  • kalligrafikurser, verktyg

MEDARBETARE        KUNDER        LÄNKAR

Quadrata är en mångsidig designbyrå som arbetar med
kalligrafi och all form av grafisk design.

Quadrata grundades 1991 av Marie och Maria Györi. Vi arbetar i ett nätverk av olika discipliner. En arbetsgrupp sätts samman utifrån uppdragets karaktär och behov. Våra kunder är allt från organisationer, stiftelser och statliga verk till små och stora företag. Uppdragen varierar, allt från kalligrafi, designprogram, hemsidor, böcker och marknadsföring till att ta hand om ett företags hela grafiska form och trycksaksproduktion.

”…the creative process is not performed by
thye skilled hand alone, or by the intellect alone,
but must be a unifeid process in which head,
heart, and hand play a simultaneous role…”

                          Herbert Bayer 16 march 1979