Varför använda kalligrafi?

“Calligraphy is a rather peculiar thing.
It is actually about expressing people’s emotion in a world where emotions kept to the minimum, in public life.

So, when you really mean something and you want to say that someone has achieved something, someone has done something brilliant. You don’t type it out on a piece of paper and send it, you ask somebody like me, a calligrapher, to put those words in such a form that it looks
as you really mean what you are saying.”
Donald Jacksson

Kalligrafi är ganska ovanlig. Det handlar om att utrycka känslor i ett område där känslor hölls till det minimala, i det offentliga livet.

Så när man verkligen menar någonting och vill säga att någon har gjort något fantastiskt kan man inte skriva ut på ett ark papper och skicka det till dem. Då tar man kontakt med någon som jag, en kalligraf, att sätta orden i en sådan form som uttrycker vad man menar så att alla
förstår att man verkligen menar dem.
Citat av Donald Jacksson